Datum uitspraak: 09-05-2022
Nummer uitspraak: 2022024982
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling volgt onderwijs bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-school). De leerling vertoont ongewenst gedrag en de school plaatst hem in een trainingsgroep met extra ondersteuning in een kleinere setting. De incidenten blijven zich voordoen. De begeleidingscommissie en het doorbraakteam adviseren de school om op zoek te gaan naar een plek voor dagbesteding. De school is het eens met dit advies en is voornemens de leerling te verwijderen. De ouders vinden een verwijdering onterecht en zij vinden dat een passend (praktisch) onderwijsaanbod mogelijk moet zijn.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft de leerling extra begeleiding geboden, maar toch namen de incidenten toe. Het beeld dat naar voren is gekomen is dat de leerling behoefte heeft aan leren door het uitvoeren van taken. Schoolwerk maken en onderwijs volgen in de setting van een klas is niet passend voor de leerling. De vso-school gaat uit van onderwijs en dus sluit de vso-school niet aan bij de ondersteuningsbehoefte. Dagbesteding is meer passend. De school heeft zich ingespannen om een passende plek te vinden voor de leerling.