Datum uitspraak: 21-03-2022
Nummer uitspraak: 2022023794
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling op de basisschool ontvangt een-op-een-begeleiding en heeft aangepaste doelen. De school meent niet te kunnen voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan. De toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs (tlv-sbo) is toegekend. De school heeft een sbo-school gevonden die bereid is de leerling toe te laten. De school heeft aangekondigd de leerling te verwijderen. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft geen formeel besluit genomen om de leerling te verwijderen, maar heeft dit wel aangekondigd. Dit is een voorgenomen verwijdering. De school heeft adequaat ondersteuning en begeleiding voor de leerling ingezet, maar de leerling komt niet voldoende tot ontwikkeling. De leerling is aangewezen op een meer intensieve begeleiding dan de school kan bieden. De school heeft voor de leerling een passende school gevonden. Wegens de moeizame communicatie tussen verzoekers en de school is de leerling onnodig thuis komen te zitten. Het onderwijs moet zo snel mogelijk weer gecontinueerd worden.