Datum uitspraak: 17-05-2022
Nummer uitspraak: 2022024619
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling op een school voor voortgezet onderwijs vertoont ongewenst gedrag in de klas. De school wil graag aan de ondersteuning en het gedrag van de leerling werken. De moeder vindt dat de school de problematiek overschat. Er is geen ondersteuningsbehoefte, zo vindt zij. De school meent niet te kunnen voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan. De school heeft aangekondigd de leerling te verwijderen. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Vaststaat dat de leerling een ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag heeft. De school heeft geprobeerd om ondersteuning en begeleiding voor de leerling in te zetten. De leerling is aangewezen op een meer intensieve begeleiding dan de school mag bieden van de moeder, bijvoorbeeld bij een tussenvoorziening of in het speciaal voortgezet onderwijs. De school heeft mogen concluderen niet meer in de ondersteuningsbehoefte te kunnen voorzien. Er is sprake van een impasse tussen de school en de ouder en de leerling. Daardoor is ondersteuning op het gebied van gedrag niet mogelijk. Het is van belang dat de ondersteuning van de leerling in gang wordt gezet in onderling overleg in een tussenvoorziening of het speciaal voortgezet onderwijs. Van de moeder mag worden verwacht dat zij hier haar medewerking aan verleent.