Datum uitspraak: 24-06-2021
Nummer uitspraak: 2021005347
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is toegelaten tot een school. De school, de leerling en de ouders hebben afspraken gemaakt over drugsgebruik. De school hanteert een streng beleid op het gebied van drugs. De leerling heeft onder schooltijd geblowd en de school gaat over tot verwijdering. Volgens de leerling en de ouders ten onrechte. Ook menen ouders dat een ontwikkelingsperspectief (opp) opgesteld had moeten worden.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De leerling heeft drugs gebruikt onder schooltijd. Hiermee zijn de schoolregels en de gemaakte afspraken bij de toelating overtreden. De school hanteert het beleid dat de leerling bij drugsgebruik altijd wordt verwijderd. Gelet op de bij leerling en ouders bekende schoolregels, beleid en gemaakte afspraken heeft de school in redelijkheid tot het besluit kunnen komen om de leerling te verwijderen. Voor de leerling hoeft geen opp te worden opgesteld, omdat de benodigde ondersteuning van de leerling onder de basisondersteuning van de school valt.