Datum uitspraak: 12-01-2022
Nummer uitspraak: 2022016831
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling van een school voor regulier voortgezet onderwijs zit sinds het de aanvang van schooljaar 2021-2022 thuis omdat de school niet kan voorzien in haar ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag. Zij krijgt geen onderwijs. Moeder legt het geschil aan de Commissie voor.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft voldoende gedaan om de leerling te kunnen voorzien in haar ondersteuningsbehoefte op het gebied van haar gedrag. De school heeft zowel interne als externe begeleiding ingezet om de leerling te ondersteunen. Ook heeft de school een andere school gevonden die de leerling tijdelijk kon plaatsen om te onderzoeken of een lager niveau passender was voor de leerling. Na de tijdelijke plaatsing is de school op zoek gegaan naar een onderwijsplek in het voortgezet speciaal onderwijs en is daar nog mee bezig. De school is wel aangesproken op het niet bieden van onderwijs aan de leerling, maar dit kan niet leiden tot gegrondheid van het verzoek.