Datum uitspraak: 22-03-2021
Nummer uitspraak: 109668
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is in korte tijd twee keer bij een vechtpartij betrokken geweest. Hij is daarvoor strafrechtelijk veroordeeld wegens mishandeling. Vervolgens spreekt de school een voornemen tot verwijdering uit. De ouders van de leerling vinden dat hun zoon daardoor dubbel wordt gestraft en richten zich tot de Commissie. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
De verwijdering van een leerling wegens grensoverschrijdend gedrag betreft een ordemaatregel. Een schoolbestuur heeft in beginsel de vrijheid om te beslissen of hij een ordemaatregel oplegt en, zo ja, welke. De Commissie toetst dit terughoudend. In dit geval heeft de school voldoende aannemelijk gemaakt dat het wangedrag van de leerling een bedreiging vormt voor de orde, rust en veiligheid op school. Wel had de school het proces voortvarender kunnen doorlopen.