Datum uitspraak: 17-11-2017
Nummer uitspraak: 107865
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling, met ADHD en ODD, volgt vmbo-tl op een vrije school. De leerling is regelmatig bij incidenten betrokken. Na weer een incident concludeert de school niet meer in de ondersteuningsbehoefte van de leerling te kunnen voorzien. De school besluit dat de leerling na de zomervakantie niet meer welkom is en gaat op zoek naar een andere school voor de leerling. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft de leerling vanaf het begin extra ondersteuning geboden. Ondanks de extra ondersteuning verbeterde het gedrag van de leerling onvoldoende. De leerling liet in zijn gedrag enkele maanden een lichte verbetering zien maar tegelijkertijd waren er nog steeds aandachtspunten. Ook bleef hij betrokken bij incidenten. De school heeft voldoende ondersteuning geboden. Vanwege de combinatie van de gedragsproblemen en het zich blijven voordoen van incidenten heeft de school in redelijkheid kunnen concluderen niet meer in de ondersteuningsbehoefte van de leerling te kunnen voorzien.