Datum uitspraak: 14-08-2019
Nummer uitspraak: 108805
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling is bij een school voor praktijkonderwijs aangemeld. Na onderzoek wijst de school de aanmelding af, omdat zij meent dat zij niet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Een school voor praktijkonderwijs moet na aanmelding van een leering een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) bij het samenwerkingsverband indienen. Daarbij moet de schriftelijke zienswijze van ouders en het onderwijskundig rapport zijn bijgevoegd. Het samenwerkingsverband beslist dan of de leerling tot praktijkonderwijs toelaatbaar is. In dit geval heeft de school geen aanvraag voor een tlv ingediend, maar heeft zelf onderzoek verricht en vastgesteld dat de leerling niet wordt toegelaten. Hierdoor is verweerder bij de behandeling van de aanmelding voorbijgegaan aan de wet.