Datum uitspraak: 25-10-2019
Nummer uitspraak: 108913
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een kind zit op een medisch kinderdagverblijf. Vanuit dit mkd wordt in overleg met de ouders aan een commissie van toelaatbaarheid van het schoolbestuur gevraagd te adviseren over de toelaatbaarheid van de leerling tot het sbo. Kort daarna bezoeken de ouders een reguliere basisschool. De commissie van toelaatbaarheid adviseert sbo. De reguliere basisschool deelt ouders mee hun zoon niet te kunnen toelaten en verwijst naar het advies van de commissie van toelaatbaarheid.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Door de commissie van toelaatbaarheid is gedegen en zorgvuldig onderzoek gedaan naar de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling. Gezien de adviesaanvraag is het advies van de commissie van toelaatbaarheid begrijpelijk. De ouders hebben de leerling echter aangemeld bij een reguliere basisschool. Van die school wordt verwacht te onderzoeken of zij de leerling de nodige ondersteuning kan bieden, al dan niet met inzet van ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Daarin schiet de beslissing van de school tekort. De verwijzing van de school naar het advies van de commissie van toelaatbaarheid volstaat niet. De school moet nauwkeurig motiveren waarom zij niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien. Hierbij moet de school bekijken of zij met de middelen die zij vanuit het samenwerkingsverband krijgt, de ondersteuning vorm kan geven.