Datum uitspraak: 04-10-2019
Nummer uitspraak: 108897
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling in het speciaal onderwijs wil na groep 8 naar regulier vmbo. De vmbo-school weigert de leerling en vraagt een andere vmbo-school of die de leerling kan inschrijven. Ook de tweede school schrijft niet in. Tien weken na de aanmelding gaat de eerste school niet over tot tijdelijke plaatsing en zit de leerling thuis. Zijn moeder vraagt de Commissie om een oordeel.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Passend onderwijs wil thuiszitten voorkomen. Daarom regelt de wet dat 10 weken na aanmelding een leerling, die geen andere school heeft,  tijdelijk moet worden ingeschreven. Dat is bij deze leerling niet gebeurd. Bovendien had na de tweede afwijzing de school van aanmelding een toelaatbaarheidsverklaring moeten aanvragen. Ook dat is niet gebeurd.