Datum uitspraak: 13-02-2020
Nummer uitspraak: 109057
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling wil overstappen van een particuliere school naar regulier bekostigd onderwijs. De school weigert toelating tot 4 havo aangemelde leerling wegens plaatsgebrek. De vader stelt dat zijn zoon moet worden toegelaten vanwege diens onderwijsbehoefte.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Door de school is aannemelijk gemaakt dat er, ook gezien de profielkeuze van de leerling en het aantal interne op- en afstromers, geen plaats voor hem was in 4 havo. Als een school vol is, hoeft de school de ondersteuningsbehoefte van een leerling niet te onderzoeken.