Datum uitspraak: 11-10-2019
Nummer uitspraak: 108898
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte is door ouders aangemeld op een reguliere basisschool. De school meent dat zij niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien. Ouders kunnen zich niet vinden in het besluit en leggen het geschil voor aan de GPO.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Vanwege de extra ondersteuningsbehoefte is de leerling op individuele ondersteuning aangewezen. De school kan die niet bieden, ook niet met hulp van het samenwerkingsverband. Een arrangement vanuit het samenwerkingsverband ziet op ondersteuning van de leerkracht en niet op extra handen in de klas. Door de (fysieke) beperking van de leerling is de impact bij botsing met andere leerlingen erg groot. Dit vraagt om een aanpassing van het gedrag van de medeleerlingen. Ook heeft de leerling een aparte ruimte nodig voor verzorging en om te slapen. De school kan die ruimte niet bieden en/of creëren. De gevraagde aanpassingen van het gedrag van de medeleerlingen en het schoolgebouw zijn een onevenredige belasting voor de school.
Twee andere scholen zijn bereid de leerling op te nemen, waarvan een school niet de gewenste denominatie heeft. Dit kan de school niet worden verweten; het recht op onderwijs in een bepaalde richting gaat niet voor het belang van het kind als de andere school wel in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien.