Datum uitspraak: 05-11-2018
Nummer uitspraak: 108363
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een moeder meldt haar dochter die bekend is met het syndroom van Down, aan bij een basisschool. Haar dochter staat op dat moment nog ingeschreven bij een andere basisschool. De school van aanmelding heeft de intentie geuit om de leerling te willen plaatsen. Uiteindelijk heeft de school toch besloten de leerling niet toe te laten. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
Het onderzoek dat de school na aanmelding heeft gedaan, heeft onvoldoende zicht gegeven op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De school heeft toen onderzocht of zij een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs als vangnet kon gebruiken voor het geval het met de leerling op school niet zou lukken. Toen dit niet mogelijk bleek, besloot zij de leerling af te wijzen. Op dat moment had de school nader onderzoek moeten doen naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dan had de school ook kunnen beoordelen of zij in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien. Ook heeft de school geen andere school bereid gevonden om de leerling te plaatsen. Deze zorgplicht rust wel op de school van aanmelding.