Datum uitspraak: 29-07-2020
Nummer uitspraak: 109258
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte uit groep zeven van het basisonderwijs wordt niet toegelaten tot de eerste klas van een regulier Gymnasium. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Bij een leerling met extra ondersteuningsbehoefte heeft het schoolbestuur een zorgplicht om de leerling een passende plek te bieden. Voor de toelating wordt gekeken naar het schooladvies en onderliggende stukken van de basisschool. 
In dit geval blijkt dat de leerling cognitief klaar is voor het voortgezet onderwijs, maar dat hij voor zijn sociaal-emotionele en executieve vaardigheden ondersteuning nodig heeft. Hierin kan de school niet voorzien. Er is een andere school bereid gevonden om de leerling toe te laten. De leerling zit dan in een klas met ook jongere kinderen, maar kan werken op vwo 1 niveau.