Datum uitspraak: 25-09-2020
Nummer uitspraak: 109390
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een school voor praktijkonderwijs vraagt geen toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan omdat de leerling volgens haar beter af is op een andere schoolsoort. Ouders dienen hierover een geschil in bij de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond en het besluit over weigering toelating moet worden ingetrokken.

Toelichting
De wet bepaalt dat bij aanmelding de school voor praktijkonderwijs bij het samenwerkingsverband een tlv aanvraagt. De school mag zelf niet oordelen over de toelaatbaarheidscriteria. Zij beoordeelt na ontvangst van de tlv daarna over de toelating. Bij weigering toelating geldt de zorgplicht zodat door de school van aanmelding voor de leerling een andere passende school gevonden moet worden.