Datum uitspraak: 06-06-2019
Nummer uitspraak: 108671
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
In de zomer van 2018 oriënteren ouders en leerling zich bij de vso-school, maar kiezen daar op dat moment niet voor. In januari 2019 volgt alsnog de aanmelding, gekoppeld aan de eis van ouders dat voor hun zoon volledig thuisonderwijs via IVIO wordt toegekend. De vso-school wijst de aanvraag af.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De aanvraag om toelating is afgewezen omdat de school, na overleg met de Inspectie, geen volledig thuisonderwijs mag verlenen. De school had ook passendheid van andere arrangementen moeten onderzoeken. Ook had de school met de ouders moeten overleggen of thuisonderwijs in combinatie met gefaseerde toelating tot klassikaal onderwijs voor de leerling mogelijk was.