Datum uitspraak: 25-09-2019
Nummer uitspraak: 108835
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De ouders van een sbo-leerling verzoeken een school voor regulier onderwijs om hun zoon toe te laten. De school meent dat zij niet aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen en weigert de leerling toe te laten. Ouders kunnen zich hier niet in vinden en leggen een geschil aan de GPO voor.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Uit onderzoek van de school en het samenwerkingsverband blijkt dat de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft, waarvoor hij voornamelijk individuele begeleiding nodig heeft. Dit kan deze reguliere basisschool niet bieden, ook niet met het aangeboden arrangement van het samenwerkingsverband. Om die reden is het besluit de leerling niet toe te laten redelijk. Maar voordat de school besluit een leerling niet toe laten, moet zij ervoor zorgen dat een andere school de leerling toelaat. In dit geval heeft de school geen andere school benaderd omdat zij de huidige sbo-school passend voor de leerling vindt. Maar uit het herhaald verzoek om inschrijving en meermaals geuite ontevredenheid over de huidige sbo-school, had de school mogen afleiden dat de ouders niet wensten dat hun zoon daar naar terugkeert. Daarom had de school met de ouders moeten afstemmen welke andere school zij wensten. Op dit punt heeft de school haar zorgplicht onvoldoende ingevuld.