Datum uitspraak: 07-06-2021
Nummer uitspraak: 2021003565
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling zit in groep 8 van een reguliere basisschool. In het dossier van de basisschool staat het uitstroomadvies voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor de leerling, maar ook dat regulier voortgezet onderwijs met een arrangement cluster-4 een mogelijkheid kan zijn. Ouders melden de leerling aan bij een reguliere vo-school. De school besluit om de leerling niet toe te laten, omdat zij de gevraagde ondersteuning niet kan bieden. Zij verwijst de leerling naar een vso-school. De ouders van de leerling zijn het daar niet mee eens en dienen een verzoek in bij de Commissie. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Een vo-school mag een toelatingsbesluit baseren op informatie die de basisschool van de leerling aanlevert. De vo-school hoeft niet altijd meer onderzoek te doen om te beoordelen of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dit ligt anders als uit de stukken van de basisschool blijkt dat verschillende vormen van vervolgonderwijs passend kunnen zijn voor de leerling. De school moet dan beide mogelijkheden onderzoeken. Dat heeft de school onvoldoende gedaan.