Datum uitspraak: 23-06-2021
Nummer uitspraak: 2021006106
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit in groep 8 van een reguliere basisschool. De ouders melden haar aan bij een reguliere school voor voortgezet onderwijs (vo). Deze school besluit om de leerling niet toe te laten, omdat zij de benodigde gedragsmatige ondersteuning niet kan bieden en vindt dat de leerling beter af is in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). 
De ouders van de leerling zijn het daar niet mee eens en dienen een verzoek in bij de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De vo-school heeft haar besluit gebaseerd op het onderwijskundig rapport (okr) van de basisschool. Het okr geeft een summier beeld over het gedrag van de leerling. De school heeft via het samenwerkingsverband wel aanvullend onderzoek laten doen naar het cognitieve niveau van de leerling, maar dit onderzoek geeft geen antwoord op de vraag naar de gedragsmatige ondersteuningsbehoefte. De school moet eerst een volledig beeld krijgen van het gedrag van de leerling voordat zij een beslissing neemt over de toelating van de leerling.