Datum uitspraak: 15-01-2020
Nummer uitspraak: 109038
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling is bekend met hersenletsel. Zijn ouders melden hem overeenkomstig de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (tlv-so) aan bij een cluster 3-school. Deze school is gespecialiseerd in hersenletsel. De school weigert toelating op advies van haar Commissie van Begeleiding (CvB). Die meende dat het gedrag van de leerling voorliggend is en hij geen ondersteuningsvraag op het medische vak heeft. 

Advies 
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De visie van verzoekers, de behandelend arts en de toegekende tlv-so cluster 3 staan haaks op het advies van de CvB. Daarnaast is de procedure voor aanmelding niet zoals gebruikelijk verlopen. Het schoolbestuur had een gesprek met de ouders moeten aangaan en die informatie moeten meewegen in combinatie met het advies van de CvB, de tlv-so cluster 3 en het belang van het kind. Het is niet gebleken dat het schoolbestuur een dergelijke afweging heeft gemaakt.