Datum uitspraak: 23-04-2009
Nummer uitspraak: 103983
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Sociaal Plan is opgesteld m.b.t. drie bepaalde branches van de instelling en voorziet in een mobiliteitspremie voor werknemers, die zelfstandig een dienstverband buiten de werkgever vinden en aldus bijdragen aan het bereiken van de streefformatie in de desbetreffende branches.
De behandeling van de aanvragen om toekenning van een mobiliteitspremie heeft op volgorde van binnenkomst plaatsgevonden. Toen de aanvraag van de werknemer behandeld werd, was de streefformatie reeds bereikt zodat het vertrek van de werknemer niet meer kon bijdragen aan het bereiken van de streefformatie. De werkgever heeft geen onjuiste toepassing aan het Sociaal Plan gegeven.