Datum uitspraak: 31-10-2017
Nummer uitspraak: 107871
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder verhuist en meldt haar dochter aan op een school in de nieuwe woonplaats. Die school vraagt informatie op bij zowel het samenwerkingsverband als de oude school. Beide willen de leerling via een observatie-onderwijsarrangement laten onderzoeken omdat de school handelingsverlegen was. De moeder heeft bij de aanmelding gemeld dat zij een psychodiagnostisch onderzoek bij haar dochter heeft laten afnemen en dat de uitslag daarvan binnenkort bekend wordt. De school wacht de uitslag niet af maar weigert toelating.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De zorgplicht rust op de school van aanmelding. Die school moet onderzoeken of zij kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De school had daartoe de uitkomst van het onderzoek moeten afwachten.
Als de ondersteuningsbehoefte ook na het onderzoek niet helder is, moet de school van aanmelding het verdere traject met de ouder afstemmen.