Datum uitspraak: 31-08-2005
Nummer uitspraak: 102874
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is benoemd in de functie van systeembeheerder met maximumschaal 6. In het functieboek van de werkgever is de functie van systeembeheerder gewaardeerd op schaal 8. Art. D-12 CAO-BVE staat toe dat de werkgever een functie verstrekt die niet voorkomt in de voorbeeldfuncties van het systeem. Hierover dient echter eerst overleg in de zin van hoofdstuk K CAO-BVE met de Centrales gevoerd te worden. De werkgever heeft aangegeven dat vooruitlopend op een geplande reorganisatie enige veranderingen in het functiebouwwerk zijn aangebracht. De veranderingen in het functiebouwwerk maken onderdeel uit van de reorganisatie en het IGO dient zich hierover nog uit te spreken. Aldus heeft de werkgever naar het oordeel van de Commissie ten aanzien van het invoeren van de functie van de werknemer in strijd met art. D-10 juncto D-12 CAO-BVE en hoofdstuk K CAO-BVE gehandeld.
Gezien de tijdsperiode die de werknemer heeft laten verstrijken, wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld alsnog de kwestie voortvarend aan te pakken en het invoeren van de eigen functie aan het IGO voor te leggen. Wordt geen goedkeuring in het IGO verkregen dan dient de werknemer met terugwerkende kracht tot 16-10-2002 benoemd te worden in de in het functieboek van de werkgever voorkomende functie van systeembeheerder met maximumschaal 8.

Trefwoorden: