Datum uitspraak: 11-03-2008
Nummer uitspraak: 103609
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Naar het oordeel van de Commissie betreft art. H-32 een gedragsnorm en H-44 een definitie. Een geschil over de vraag of deze gedragsnorm is overschreden en of dit plichtsverzuim oplevert, betreft niet de toepassing van de CAO-BVE. Dit wordt anders, indien de werkgever op grond van zijn mening daarover bepaalde, in de CAO-BVE genoemde, maatregelen neemt. Het schriftelijk voornemen tot het opleggen van een disciplinaire maatregel is derhalve wel een toepassing van de CAO-BVE. Door de intrekking van dat voornemen geeft de werkgever te kennen af te zien van toepassing van de CAO-BVE. Een ingetrokken voornemen kan niet via de weg van art. N-6 CAO-BVE aan de Commissie worden voorgelegd.
Werkgever heeft de CAO niet onjuist toegepast.

Trefwoorden: