Datum uitspraak: 10-10-2007
Nummer uitspraak: 103458
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Geschil over inschaling bij indiensttreding. De werknemer stelt dat hem toezeggingen zijn gedaan, dat sprake is van ongelijke behandeling ten opzichte van een collega en dat de werkgever een verkeerd loonbegrip bij inschaling heeft gehanteerd. Van rechtens te honoreren toezeggingen is niet gebleken en de vraag of er sprake is van (on)gelijke behandeling kan niet aan de Commissie worden voorgelegd als het gaat om de uitleg van de CAO. De werkgever definieert het "laatstgenoten salaris" als genoemd in artikel I-15 lid 2 CAO-BVE in feite als "bruto-salaris" en hij houdt daarbij geen rekening met enige andere looncomponent. Structurele looncomponenten die in de praktijk algemeen geacht worden te behoren tot het salaris van de werknemer en dus tot de primaire arbeidsvoorwaarden behoren, moeten meegerekend worden. In dit geval moeten het premievrij pensioen, de eindejaarsuitkering en de bijdrage levensloop worden meegerekend bij het laatstgenoten salaris.
De werkgever geeft geen juiste toepassing aan artikel I-15 CAO-BVE.

Trefwoorden: