Datum uitspraak: 25-08-2008
Nummer uitspraak: 103709
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is ingezet voor het overnemen van uren van een collega die afwezig was op grond van spaarverlof. De werknemer meent dat eenzijdig is afgeweken van de jaartaakregeling en dat het aantal lesweken eenzijdig verlaagd is onder het toegestane minimum en dat de werkgever heeft gehandeld in strijd met zijn verplichtingen als goed werkgever. De werkgever komt een grote mate van beleidsvrijheid voor de vaststelling van het jaartaakbeleid en het handelen als goed werkgever. Het is niet aan de Commissie om de beoordelen of deze beleidsruimte door de werkgever goed wordt benut. De werkgever heeft in een rekenvoorbeeld aan de werknemer willen aantonen dat er wel degelijk nog ruimte in zijn jaartaak was om extra werkzaamheden te verrichten. Hierbij heeft hij geenszins voor ogen gehad eenzijdig de norm van artikel F-7 lid 4 te negeren. Dit zou anders zijn als de werkgever het aantal weken waarin contacturen zouden kunnen worden gegeven eenzijdig zou terugbrengen waarbij dan per lesweek meer dan het volgens artikel F-7 lid 4 CAO-BVE toegestane aantal lesuren door de werknemer gegeven zou moeten worden. Hiervan is in casu geen sprake. De werkgever heeft artikel F-7 lid 4 niet onjuist toegepast.