Datum uitspraak: 11-05-2009
Nummer uitspraak: 104012
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkneemster maakt aanspraak op de FPU suppletieregeling op basis van het Sociaal Plan van de instelling.
Werkneemster was niet werkzaam in één van de branches waarop het Sociaal Plan van toepassing is.
De behandeling van de aanvragen van de werknemers om een FPU-suppletieregeling heeft plaatsgevonden op volgorde van binnenkomst bij de herplaatsingscommissie. Toen het verzoek van de werkneemster werd behandeld was de streefformatie van de desbetreffende branches reeds bereikt, zodat een eventueel vertrek van de werkneemster niet zou bijdragen aan het bereiken van deze formatie. Het verzoek van de werknemer is in behandeling genomen en ruim voor de uiterste datum van 1 mei 2008 heeft de werkgever een beslissing op het verzoek genomen. Er was geen sprake van een onvoorwaardelijke toezegging of voorstel van de werkgever aan de werknemer over gebruikmaking van de FPU suppletieregeling en het vertrek van de werknemer zou niet meer kunnen bijdragen aan het terugdringen van de boventalligheid omdat de streefformatie reeds was bereikt.
Werkgever heeft geen onjuiste toepassing aan FPU suppletieregeling gegeven.