Datum uitspraak: 11-01-2010
Nummer uitspraak: 104281
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

In het kader van een personeelsreductie is de werknemer geplaatst in een mobiliteitspool omdat er binnen zijn vakgebied geen ruimte meer voor hem is. Volgens de werknemer heeft hij voldoende bevoegdheden om vakken binnen de sectie te verzorgen, terwijl van de wel bij de sectie geplaatste docenten nog maar de vraag is of zij voldoende breed inzetbaar zijn. De werkgever stelt dat hij zorgvuldig gehandeld heeft. De Commissie kan de uitoefening van deze discretionaire bevoegdheid door de werkgever slechts marginaal toetsen. De werkgever is bij het nemen van de beslissing om de werknemer niet langer werkzaam te laten zijn binnen de sectie niet buiten de kaders van het Sociaal Statuut getreden. De werknemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat de werkgever in redelijkheid niet de voorkeur heeft kunnen geven aan de wel binnen de sectie gehandhaafde docenten. De werknemer zal binnen de organisatie worden herplaatst. De werkgever heeft in redelijkheid kunnen besluiten tot plaatsing in de mobiliteitspool.

Trefwoorden: