Datum uitspraak: 03-02-2003
Nummer uitspraak: 102118
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Functie van werknemer is bij invoering FUWA-BVE per 01-08-1998 gewaardeerd als de functie van BVE docent met maximumschaal 10. Voor de werknemer is een salarisgarantie van 9 periodieke verhogingen van toepassing. Op 01-08-2001 wordt werknemer benoemd als BVE docent met maximumschaal 11. De. De werkgever geeft geen toepassing aan artikel I-17 (twee periodieke verhogingen) nu naar zijn mening hierdoor ongelijkheid ontstaat tussen de werknemer en zijn collega's die reeds per 01-08-1998 een functie met maximumschaal 11 hebben aanvaard en geen extra periodiek hebben ontvangen. De Commissie oordeelt dat er geen sprake is van gelijke gevallen. Door allerlei oorzaken kunnen werknemers met dezelfde functie verschillende bezoldiging hebben. Slechts minimum- en maximumbedrag van een functie dienen voor een ieder identiek te zijn. Ook voor het overige is er geen reden om de bezoldiging van collega's van de werknemer te betrekken bij de overgang van de werknemer naar een functie met een andere maximumschaal. De werkgever dient op 01-08-2001 artikel I-17 van de CAO-BVE toe te passen en werknemer 2 periodieken toe te kennen.