Datum uitspraak: 06-12-2010
Nummer uitspraak: 104724
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Docenten kunnen jaarlijks op een formulier aangeven op welke wijze zij in het komende schooljaar het trekkingsrecht (7.2 CAO VO) geldend willen maken. Verzoeker heeft het formulier niet ingeleverd. De werkgever heeft geweigerd alsnog tot uitbetaling van het recht over te gaan. Van een belemmering van de toepassing van het trekkingsrecht is sprake indien de werkgever de werknemer niet toestaat zijn trekkingsrecht toe te passen of indien zij niet tot overeenstemming komen over de toepassing van het trekkingsrecht. Door omstandigheden die niet aan de werkgever zijn toe te rekenen heeft de docent het formulier niet bij zijn leidinggevende ingeleverd. Derhalve kan niet worden gezegd dat de werkgever de aanspraak op het trekkingsrecht heeft ontzegd aan de werknemer. Er is ook geen sprake van een verschil van mening over de wijze waarop de werknemer zijn aanspraak geldend wilde maken nu de werknemer zich daarover niet tijdig heeft uitgelaten. De werkgever heeft de werknemer niet belemmerd bij de uitoefening van zijn trekkingsrecht. Of het recht op uitbetaling van de desbetreffende uren is vervallen, is een vraag die niet ter beoordeling aan de Commissie kan worden voorgelegd.

Trefwoorden: