Datum uitspraak: 30-11-2017
Nummer uitspraak: 107908
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling zit drie jaar op de school. Hij heeft van meet af aan gedragsproblemen. De communicatie met moeder loopt stroef door taalproblemen en omdat zij moeilijk bereikbaar is. Er is driemaal multidisciplinair overleg gevoerd. Hierna wordt de leerling verwijderd.

Advies van de Commissie 
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
De combinatie van gedragsproblemen en afwezigheid van ouders had voor school reden moeten zijn om de leerling aan te merken als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte. Het als gevolg daarvan vereiste ontwikkelingsperspectief is echter niet opgesteld. De school heeft onvoldoende onderbouwd dat de leerling is verwijderd vanwege de ernst van zijn gedrag.