Datum uitspraak: 18-10-2017
Nummer uitspraak: 107821
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling start in groep 1 van het regulier basisonderwijs. Al snel laat hij probleemgedrag zien. Vanuit het samenwerkingsverband zijn diverse arrangementen ingezet. Omdat de problemen aanhouden, wordt eind groep 2 een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs afgegeven. De ouders zijn het er niet mee eens dat de school hun zoon van school wil verwijderen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft de leerling voldoende begeleid en er is voldoende onderzoek naar hem gedaan. Verschillende arrangementen zijn door het samenwerkingsverband ingezet maar hebben er niet toe geleid dat het beter met de leerling ging. Er is een andere school bereid om de leerling in te schrijven.