Datum uitspraak: 19-07-2019
Nummer uitspraak: 108774
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling met autisme heeft een ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school sprak met zijn ouders af dat die het gedrag zouden begeleiden. In groep 7 worden de gedragsvragen op de school groter. De school voelt zich handelingsverlegen en wil de leerling per ingang van het volgend schooljaar verwijderen. Zijn ouders vinden dat de school hun zoon onvoldoende ondersteuning heeft geboden bij zijn autisme-specifieke gedragsvragen en dat de problemen bovendien niet zo ernstig zijn.  

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
Niet alle ondersteuningsmogelijkheden zijn volledig benut. Er kon een gedragsarrangement ingezet worden door het samenwerkingsverband. Ook heeft de school onvoldoende aangetoond dat het gedrag zo ernstig is dat hierdoor het pedagogisch-didactische klimaat in de klas in overwegende mate verstoord is geraakt. De verwijdering is niet redelijk.