Datum uitspraak: 26-07-2021
Nummer uitspraak: 2021007888
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling uit groep 5 wordt door zijn ouders bij een andere basisschool aangemeld om volgend schooljaar in groep 6 te starten. Eerst blijken er plekken in groep 6 beschikbaar maar op een later moment niet meer. De school verkent dan plaatsing in groep 5. De school besluit de leerling vanwege de extra ondersteuningsbehoefte niet toe te laten omdat in die groep al twee leerlingen met een arrangement zitten. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
In het schoolondersteuningsplan opnemen dat een leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet wordt geplaatst in een groep waarin al twee leerlingen  een arrangement hebben, verdraagt zich niet met de uitgangspunten van passend onderwijs. De mogelijkheden van een leerling dienen het uitgangspunt van begeleiding te zijn. Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling zal duidelijk maken welke begeleiding nodig is en of deze begeleiding kan worden geboden. De school heeft niet gemotiveerd waarom zij, gezien de ondersteuningsbehoefte van de leerling, niet de noodzakelijke begeleiding kan bieden.