Datum uitspraak: 21-04-2017
Nummer uitspraak: 107523
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Klagers hebben school laten weten dat een klasgenootje van hun zoontje tijdens het spelen bij klasgenootje thuis, seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Klagers vinden dat de school onzorgvuldig heeft gehandeld omdat de school na de melding onvoldoende actie heeft ondernomen. Zo heeft de school bijvoorbeeld geen crisisteam gevormd. Klagers hebben besloten hun zoontje van school te halen. Volgens klagers heeft de school hen niet het hele leerlingdossier gegeven.

Advies van de Commissie
De klacht over het onzorgvuldig handelen is ongegrond. De klacht over het leerlingdossier is in die zin gegrond dat de school richting ouders onvoldoende duidelijk heeft gemaakt uit welke informatie een leerlingdossier bestaat.

Toelichting
De school heeft na observaties het seksueel onderzoekend gedrag op school niet vastgesteld. De school is wel in gesprek gebleven met klagers en de ouder van de klasgenoot. De school heeft advies ingewonnen. Er zijn afspraken gemaakt over de communicatie en de gang van zaken in de klas. Daarmee heeft de school adequaat gehandeld. De school had wel beter aan klagers kunnen uitleggen waarom ze bepaalde dingen wel en sommige dingen niet heeft gedaan. Dat had bijvoorbeeld gekund met het zogenoemde vlaggensysteem. Met dit systeem kan de school inschatten of er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag en bepalen welke actie nodig is. 

Trefwoorden: