Datum uitspraak: 06-03-2019
Nummer uitspraak: 108560
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een basisschool heeft veel ondersteuning geboden, maar kan de leerling niet verder begeleiden. Het samenwerkingsverband meent dat regulier onderwijs de leerling niet past. Maar het samenwerkingsverband wil geen tlv-aanvraag in behandeling nemen, omdat ouders niet instemmen met de aanvraag. Ouders vragen de Commissie een oordeel over de voorgenomen verwijdering.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. De Commissie adviseert het schoolbestuur om een tlv aan te vragen.

Toelichting
Regulier basisonderwijs is voor de leerling geen optie meer. Vanwege de zorgplicht moet het schoolbestuur dan een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Het is de wettelijke taak van het samenwerkingsverband om op verzoek van het schoolbestuur te beoordelen of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. Het eigen beleid van het samenwerkingsverband, dat alleen een tlv-verzoek is toegestaan als de ouders daarmee instemmen, vormt een niet toegestane inperking van de wettelijke taak van het samenwerkingsverband, en heeft tot gevolg dat het schoolbestuur zijn zorgplicht niet volledig kan vervullen. Dat beleid van het samenwerkingsverband is in strijd met de wet.