Datum uitspraak: 31-08-2015
Nummer uitspraak: 106956
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie:
Een docente heeft een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met haar leidinggevende. Daarin staat dat als zij opnieuw weigert het gesprek aan te gaan, dit zal leiden tot arbeidsrechtelijke consequenties. De werkneemster vindt dat dit is te beschouwen als het opleggen van een disciplinaire maatregel.

Uitspraak Voorzitter van de Commissie:
Het beroep is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de brief is aan te merken als een uitnodiging voor een gesprek.

Toelichting:
Soms is een waarschuwing aan te merken als een disciplinaire maatregel. Meestal gaat het dan om een combinatie van de woorden 'plichtsverzuim' en 'officiële waarschuwing.' In dit geval heeft de leidinggevende na eerdere ervaringen gewaarschuwd dat er maatregelen zouden volgen als de werkneemster niet op het gesprek zou komen. Dat maakt nog niet dat er sprake is van een waarschuwing die gelijk te stellen is met het opleggen van een disciplinaire maatregel. Daar komt bij dat het opleggen van een disciplinaire maatregel doorgaans blijft voorbehouden aan de werkgever zelf.