Datum uitspraak: 20-04-2015
Nummer uitspraak: 106597
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Commissie: Commissie van Beroep HBO
Situatie
Een werkgever reorganiseert en ontslaat de werknemer wegens opheffing van de betrekking. De werknemer stelt beroep in tegen deze beslissing.
Uitspraak
Het beroep is niet-ontvankelijk. De werknemer heeft zonder geldige reden te laat beroep ingesteld. 
Toelichting
De beroepstermijn van zes weken is een vervaltermijn: als het beroep zonder goede reden te laat is ingesteld, is het beroep niet-ontvankelijk. De werknemer had na de ontslagbeslissing eerst intern bezwaar bij de werkgever ingediend. De werkgever heeft hem erop gewezen dat dit geen opschortende werking voor het instellen van beroep had. Nadat de werkgever een beslissing op het bezwaar had genomen, ging de werknemer er ten onrechte vanuit dat de beroepstermijn op dat moment startte. Het beroepschrift is toen ruim zeven weken na de oorspronkelijke beslissing ingediend. Dit was dus ruim een week te laat.