Datum uitspraak: 03-04-2017
Nummer uitspraak: 107501
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Werkneemster is van haar taken ontheven. De werkgever heeft dit eerst mondeling meegedeeld en bijna twee maanden later schriftelijk bevestigd. De werkneemster meent dat er sprake is van een schorsing en heeft twee maanden na de schriftelijke bevestiging beroep bij de Commissie ingesteld. De werkgever meent dat het beroep niet-ontvankelijk is omdat het te laat is ingesteld.

Uitspraak van de Commissie 
Het beroep is niet-ontvankelijk omdat de overschrijding van de beroepstermijn niet verschoonbaar is. 

Toelichting
De termijn om bij de Commissie beroep in te stellen is zes weken. Werkneemster heeft die termijn niet in acht genomen, ook niet toen de werkgever de ontheffing uit de taken schriftelijk bevestigde. Omdat werkneemster op dat moment reeds werd bijgestaan door een gemachtigde van wie men mag verwachten dat deze in staat is de reikwijdte van deze beslissing te overzien, is de termijnoverschrijding niet-verschoonbaar.