Datum uitspraak: 13-10-2016
Nummer uitspraak: 107406
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een werknemer heeft beroep ingesteld tegen de beslissing om zijn functie in het risicodragend deel van de formatie (rddf) te plaatsen. 

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De bestreden beslissing is van 11 juli 2016. Per 1 juli 2016 is de cao-po 2016-2017 in werking getreden. In deze cao is een beslissing tot rddf-plaatsing niet langer een beslissing waartegen beroep bij de Commissie openstaat. Omdat er geen voor beroep vatbare beslissing is, is het beroep niet-ontvankelijk.

Trefwoorden: