Datum uitspraak: 06-06-2017
Nummer uitspraak: 107719
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De werkgever wijst een werkneemster aan als herplaatsingskandidaat. Onder de beslissing staat dat daartegen beroep open staat bij de Commissie van beroep funderend onderwijs.

Uitspraak van de Voorzitter  
Het beroep is kennelijk niet-ontvankelijk.

Toelichting
In artikel 20 lid 1 cao vo staan de beslissingen genoemd waartegen de werknemer beroep in kan stellen. De beslissing tot aanwijzing van een werknemer tot herplaatsingskandidaat is niet opgenomen in deze opsomming. De mededeling onder de beslissing  dat beroep open staat bij de Commissie, maakt dit niet anders.