Datum uitspraak: 20-03-2020
Nummer uitspraak: 108962
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De werkgever heeft de werknemer geschorst bij wijze van ordemaatregel voor de duur van drie maanden. Inmiddels is de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter ontbonden. De werknemer heeft geen beroep tegen die beschikking ingesteld.

Uitspraak van de voorzitter van de Commissie  
Het beroep is kennelijk niet-ontvankelijk.

Toelichting
De arbeidsovereenkomst tussen partijen is inmiddels beëindigd.
De werknemer heeft geen belang meer bij behandeling van het beroep tegen de schorsing.