Datum uitspraak: 13-04-2017
Nummer uitspraak: 107569
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling weigert de klas te verlaten. Daarop vindt een incident plaats tussen de docent en de leerling. Dit is voor de school aanleiding om tot verwijdering van de leerling over te gaan. De vader van de leerling legt deze beslissing voor aan de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft duidelijke verklaringen over het voorval van de docent zelf, een andere docent die de leerling met de docent op de gang hoorde spreken, de afdelingsleider en een aantal leerlingen. De school heeft op grond daarvan mogen concluderen dat de feiten voldoende vaststaan en de leerling de docent heeft bedreigd. De bedreiging een docent in elkaar te slaan is ernstig en aanleiding om de leerling te verwijderen. De houding van de leerling en de ouders na het incident heeft geleid tot een onwerkbare situatie. De school heeft daarom in redelijkheid kunnen besluiten tot de verwijdering van de leerling.