Datum uitspraak: 24-06-2016
Nummer uitspraak: 107228
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling in de derde klas van het vmbo weigert na een incident de klas te verlaten, ook na interventie van de teamleider. Voor zijn gedrag heeft de school hem geschorst en aansluitend verwijderd. Op het moment van het definitieve verwijderingsbesluit was er nog geen andere school bereid om de leerling te plaatsen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De leerling heeft een medeleerling een klap gegeven nadat hij door die leerling in zijn zij was gestoken met een pen. Hij weigerde de klas te verlaten toen de leerkracht en daarna de teamleider dat vroegen. Bij de school was bekend dat de leerling problemen ondervond met autoriteit en gezag. In het eerste leerjaar had hij daarom een periode doorgebracht in het opdc. Voor die periode is een ontwikkelingsperspectief opgesteld dat daarna niet meer is aangepast. Incidenten werden alleen met de mentor besproken. De school heeft nagelaten om de leerling voldoende te ondersteunen met zijn problemen. Het uiterste middel van verwijdering is daarom te vroeg ingezet.