Datum uitspraak: 14-10-2016
Nummer uitspraak: 107420
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is na verwijdering van zijn vorige school voor regulier basisonderwijs in januari gestart op deze school voor speciaal basisonderwijs. In juli deelt de school mee geen grip op het gedrag van de leerling te krijgen. De school laat hem niet meer toe en verwijdert de leerling definitief na de zomervakantie.

Advies van de Commissie 
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Er was al toestemming door de moeder gegeven voor nader onderzoek maar de school heeft dit pas in april opgepakt. De aangevoerde reden hiervoor, namelijk dat reeds een ander onderzoek liep, is onvoldoende omdat de twee onderzoeken elkaar niet uitsluiten.
Na de rapportage in mei is een behandelingsplan opgesteld dat maar twee weken is gehanteerd. Na het late onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling heeft de school onvoldoende gedaan om hem de nodige extra ondersteuning te geven.