Datum uitspraak: 17-11-2015
Nummer uitspraak: 106769
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een managementassistente (schaal 7) is wegens boventalligheid overgeplaatst en is tijdens de peilperiode opgedragen frontoffice-/receptiewerkzaamheden gaan verrichten. Deze zijn gewaardeerd in schaal 5. Bezwaarde stelt dat zij werkzaamheden op niveau schaal 6 verricht.

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is ongegrond omdat de werkzaamheden die van de toegekende functie (schaal 5) niet overstijgen.

Toelichting
Het is niet onredelijk dat de werkgever zich bij de beschrijving van de werkzaamheden heeft beperkt tot het tweede jaar van de peilperiode, omdat bezwaarde vanaf dat tweede jaar (tot aan de zitting van de Commissie) andere werkzaamheden is gaan uitvoeren. Deze aanpak is conform de door de werkgever opgestelde Handleiding toewijzing OBP-functies geweest.
De waardering van deze werkzaamheden past bij het scorepatroon zoals dat is terug te vinden in de functie van medewerker administratie C in schaal 5. Bezwaarde heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij werk deed dat dit niveau overstijgt.

Trefwoorden: