Datum uitspraak: 14-03-2018
Nummer uitspraak: 107985
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Bezwaarde is door de tijd heen in haar functie andere taken gaan vervullen, waaronder decanaat. Zij verzoekt om herwaardering van de functie. De werkgever gaat daartoe niet over, maar geeft wel een toelage.

Uitspraak Commissie
Het bezwaar is gegrond. 

Toelichting​
Bezwaarde is binnen haar functie andere taken gaan verrichten, zoals decanaat, coördinatorschap maatschappelijke stage en rekenonderwijs. Daarnaast is de functie zoals de werkgever die hanteert een op techniek gerichte functie die daarom redelijkerwijs niet op bezwaarde van toepassing kan zijn. De werkgever dient over te gaan tot beschrijving van de werkzaamheden van bezwaarde en deze te waarderen volgens de systematiek van fuwa-vo.

Trefwoorden: