Datum uitspraak: 17-11-2015
Nummer uitspraak: 107011
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling van 4 vwo doubleert vanwege langdurige afwezigheid wegens ziekte. Na een eerdere bezwaarprocedure (dossier 106795) heeft het samenwerkingsverband in samenspraak met de ouders een ontwikkelingsperspectief (opp) opgesteld. De school heeft daar een handelingsdeel bij geschreven, maar alleen door enkele uitgangspunten in het opp te veranderen. De ouders maken bezwaar tegen de vaststelling van dit opp.

Advies van de Commissie
Het bezwaar is gegrond omdat de onderwijsbehoeften van de leerling onjuist zijn weergegeven in het ontwikkelingsperspectief.

Toelichting
Het lukte de school niet om een passend onderwijsaanbod te doen bij het opp dat door het samenwerkingsverband in overleg met de ouders was opgesteld. Daarom veranderde de school enkele uitgangspunten voor de begeleiding waarover het samenwerkingsverband en de ouders het eerder eens waren geworden. De Commissie gaat ervan uit dat het eerder opgestelde ontwikkelingsperspectief de reële onderwijsbehoefte van de leerling weergeeft. Vanwege de wijzigingen in het opp is het bezwaar gegrond.
De Commissie geeft partijen in overweging om na te gaan of de leerling niet als langdurig zieke leerling (cluster 3) moet worden aangemerkt.