Datum uitspraak: 31-08-2015
Nummer uitspraak: 106759
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie:
De werkneemster is ingedeeld in de functie administratief medewerker schaal 4, maar stelt afdelingssecretaresse te zijn, een functie met schaal 5.

Bindend advies Commissie:
De werkneemster verricht de werkzaamheden van administratief medewerker zodat de indeling in die functie juist is. De scores van een aantal kenmerken van deze functie zijn niet juist. Het bezwaar is in zoverre gegrond.

Toelichting:
De werkneemster verzamelt, ordent, verwerkt en verstrekt leerlingengegevens, waarbij de eindcontrole elders plaatsvindt. Zij is niet belast met het aanleggen van dossiers en het bewerken van gegevens zoals dit deel uitmaakt van de functie van afdelingssecretaresse. Vanuit het systeem van Fuwasys BVE is een score 1 op kenmerk 8: "Effect van de beslissingen" niet te verenigen met een score 2 op kenmerk 3 "Effect van de werkzaamheden". Beide scores dienen een 1 of beide een 2 te zijn. Ook betekent de score 1 op kenmerk 7: "Complexiteit van de beslissingen" dat de beslissingen over de uitvoering van het werk door anderen worden genomen. Daar is in de functiebeschrijving geen sprake van.

Trefwoorden: