Datum uitspraak: 25-08-2015
Nummer uitspraak: 106797
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie:
Een werknemer is bij indiensttreding ingedeeld in de functie Senior medewerker personeels- en salarisadministratie (schaal 8). De werkgever had de salarisadministratie op dat moment uitbesteed, maar ging ervan uit dat die administratie binnen afzienbare tijd in eigen beheer zou plaatsvinden. Omdat dat uiteindelijk niet gebeurde, is het functiehuis hierop aangepast. In dat kader is de werknemer ingedeeld in de functie medewerker personeelsadministratie (schaal 7).

Bindend advies Commissie:
De feitelijk opgedragen werkzaamheden van de werknemer staan vast. Deze werkzaamheden zijn juist gewaardeerd. Het bezwaar is ongegrond.

Toelichting:
Vanwege de gewijzigde omstandigheden  diende het functiehuis te worden aangepast. De werkgever heeft samen met de werknemer en haar collega's de opgedragen werkzaamheden opgesteld. Deze vormen de basis van de functiebeschrijving. Deze functiebeschrijving is juist gewaardeerd.

Trefwoorden: